Tài chính >> Kinh tế 2013-02-01 08:59:56

Vinalines công bố tổng số lỗ năm 2012

Congtintuc - Trong báo cáo tài chính mới công bố của Vinalines thì tổng số lỗ phát sinh khoảng 2.253 tỷ đồng, trong đó có một số đơn vị lỗ năm 2011, năm 2012 lại tiếp tục lỗ.

 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013. 

 

Vinalines công bố tổng số lỗ năm 2012

 

Theo đó, tổng sản lượng vận tải biển của Vinalines đạt 29,8 triệu tấn, bằng 89% thực hiện năm 2011, tăng 0,7% so với kế hoạch năm 2012. Tổng sản lượng hàng thông qua cảng đạt 68 triệu tấn, tăng 0,5% so với thực hiện năm 2011 và 0,1% so với kế hoạch năm 2012.

 

Về doanh thu, Vinalines đạt 21.203 tỷ đồng, bằng 86% thực hiện năm 2011 và 99% kế hoạch năm 2012. Trong đó, doanh thu khối vận tải biển đạt 9.868 tỷ đồng, bằng 80% thực hiện năm 2011; khối cảng biển đạt 4.430 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2011; khối dịch vụ đạt 6.905 tỷ đồng, bằng 85% thực hiện năm 2011;

 

Đáng chú ý, năm 2012, Vinalines lỗ 2.439 tỷ đồng. Năm qua, Vinalines nộp ngân sách đạt 674 tỷ đồng, bằng 67% so với thực hiện năm 2011.

 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2013, Vinalines đặt mục tiêu sản lượng vận tải biển dự kiến đạt 28,2 triệu tấn, bằng 94% thực hiện năm 2012; sản lượng hàng thông qua cảng dự kiến đạt 70 triệu tấn, tăng 3% so với thực hiện năm 2012; tổng doanh thu của toàn Tổng công ty dự kiến đạt 20.000 tỷ đồng, bằng 94% thực hiện năm 2012.

 

Tuy vậy, Vinalines không công bố kế hoạch lợi nhuận năm 2013 (theo tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp).

 

Trước đó, báo cáo số 146/BC-CP ngày 12/6/2012 của Chính phủ về Vinalines gửi Quốc hội cho thấy, tại thời điểm cuối năm 2011, vốn chủ sở hữu của Vinalines đạt 9.411 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 55.853 tỷ đồng; nợ phải trả là 43.135 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 9.309 tỷ đồng và nợ dài hạn là 33.826 tỷ đồng. 

 

Trong số nợ trên, nợ đầu tư vào tàu biển và các dự án cảng biển (chủ yếu là cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải), kho bãi và sửa chữa tàu là 34.552 tỷ đồng. Nợ quá hạn của Vinalines là 207 tỷ đồng.

 

Về kết quả kinh doanh giai đoạn 2007-2010, báo cáo cho biết, Vinalines lãi 716 tỷ đồng năm 2007, năm 2008 lãi 897 tỷ đồng, năm 2009 lãi 317 tỷ đồng, năm 2010 lãi 142 tỷ đồng và năm 2011 lỗ 434 tỷ đồng.

 

Mới đây, báo cáo tổng quan tình hình hoạt động và tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty năm 2012, định hướng nhiệm vụ năm 2013 của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cho biết, tổng doanh thu của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty năm 2012 đạt trên 1.621.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 127.510 tỷ đồng.

 

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính hợp nhất toàn tập đoàn, tổng công ty thì tổng số lỗ phát sinh khoảng 2.253 tỷ đồng, trong đó có một số đơn vị lỗ năm 2011, năm 2012 lại tiếp tục lỗ; có 10 tập đoàn, tổng công ty có lỗ lũy kế với tổng số khoảng 17.730 tỷ đồng; tổng số nợ phải trả là 1.334.903 tỷ đồng.

 

Theo Vneconomy

CÁC TIN CÙNG THƯ MỤC


Đang tải các tin cùng mục ...

CÁC TIN MỚI KHÁC


Đang tải các tin mới khác ...