Tin tức >> 2016-07-07 07:18:11

Hướng dẫn thuê một luật sư tư vấn ly hôn uy tín

Thuê một chuyên gia luật sư tư vấn ly hôn để xử lý của bạn ly hôn là một quyết định rất quan trọng, hướng dẫn thuê luật sư uy tín.

Thuê một chuyên gia luật sư tư vấn ly hôn để xử lý của bạn ly hôn là một quyết định rất quan trọng. Sau đây văn phòng luật Lincon xin đưa ra một số hướng dẫn quan trọng để làm theo khi thuê một luật sư ly hôn uy tín ở bất cứ đâu nhé.

 

1. Kinh nghiệm luật sư

Bất kỳ luật sư tư vấn ly hôn bạn xem xét nên đã có kinh nghiệm đáng kể trong việc xử lý các vụ ly hôn trong khu vực của bạn. Một kinh nghiệm luật sư ly hôn sẽ biết những gì mong đợi của ban giám khảo trong thẩm quyền của mình và sẽ có thể sử dụng kiến thức này để lợi thế của bạn. Ngoài ra, các luật sư nên thực hành chủ yếu trong các lĩnh vực pháp luật ly hôn.

2. Khách hàng Chứng Thực

Cách tốt nhất để quyết định ly hôn để sử dụng là để tìm hiểu những gì khách hàng cũ có thể nói về các luật sư. Nếu bạn không biết một người đã được một khách hàng của luật sư rằng ly hôn đặc biệt, bạn nên đề nghị các luật sư cho một danh sách các khách hàng mà bạn có thể liên hệ với những người có thể mô tả kinh nghiệm của họ với các luật sư.

3. Có khả năng giao tiếp với luật sư

Khi một khách hàng trở nên không hài lòng với một luật sư tư vấn ly hôn một trong những khiếu nại phổ biến nhất là họ đã không thể liên lạc được với luật sư. Nó rất quan trọng là luật sư ly hôn của bạn có thể truy cập và nhắc trong việc đáp ứng các cuộc gọi điện thoại, email của bạn, và yêu cầu cho các cuộc họp. Trong khi bạn có thể yêu cầu các luật sư tư vấn ly hôn về chính sách văn phòng của họ, đây là một lĩnh vực mà bạn tốt nhất có thể đánh giá các luật sư ly hôn bằng cách nghe những gì khách hàng cũ phải nói.

4. Chi phí luật sư

Khi bạn làm cho buổi hẹn đầu tiên của bạn với các luật sư tư vấn ly hôn, bạn nên tìm hiểu về một khoản phí tư vấn. Một số luật sư tham vấn ngắn đầu tiên làm cho không có gì, tuy nhiên hầu hết các luật sư tư vấn ly hôn có kinh nghiệm sẽ tính phí giữa 15 triệu đến 20 triệu như một khoản phí tư vấn, hoặc sẽ tính phí theo giờ bình thường của họ.

Tìm hiểu mức lương giờ của luật sư tư vấn những gì người lưu giữ lên phía trước sẽ được, cho dù bất cứ phần nào của người lưu giữ được hoàn lại nếu nó không được sử dụng, và bao lâu bạn có thể mong đợi để nhận được hoá đơn mà chi phí và chi phí theo giờ của họ.

Trong khi tất cả các bên trên là quan trọng, có một câu hỏi cuối cùng, bạn nên tự hỏi mình trước khi thuê một luật sư ly hôn, bạn có cảm thấy thoải mái với luật sư đó.

Nếu bạn cần một luật sư tư vấn ly hôn uy tín tại Hà Nội hãy liên hệ tới cho chúng tôi theo số 0912627787 nhé, chắc chắn bạn sẽ hài lòng.

CÁC TIN CÙNG THƯ MỤC


Đang tải các tin cùng mục ...

CÁC TIN MỚI KHÁC


Đang tải các tin mới khác ...